Enblomvecklare
Aethes rutilana (Hübner, 1817)

Enblomvecklare Aethes rutilana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aethes rutilana (Hübner, 1817). Enblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever från september till maj på sammanspunna enbarr, förpuppning i spinnet.

Mediafiler på webben
Läs mer