Karminspinnare
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758)

Karminspinnare Tyria jacobaeae T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Tyria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Tyria jacobaeae (Linnaeus, 1758). Karminspinnare förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 35-45 mm. Larven lever på stånds, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer