Jungfrulinfly
Phytometra viridaria (Clerck, 1759)

Jungfrulinfly Phytometra viridaria T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Phytometra.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Phytometra viridaria (Clerck, 1759). Jungfrulinfly förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 17-21 mm. Larven lever på jungfrulin, förpuppning i en tunn spånad på näringsväxten eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer