Sältingblomvecklare
Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845)

Sältingblomvecklare Gynnidomorpha vectisana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Gynnidomorpha vectisana (Humphreys & Westwood, 1845). Sältingblomvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 9-12 mm. Larven lever i två generationer juni och september i skotten av havssälting, förpuppning i en kokong i stjälken.

Mediafiler på webben
Läs mer