Morotsmott
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Morotsmott Sitochroa palealis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Sitochroa palealis (Denis & Schiffermüller, 1775). Morotsmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 26-36 mm. Larven lever i augusti september på blomhuvud och frön av morot, backsilja, spenört, ängssilja och björnloka, förpuppning i en kokong i jorden.

Mediafiler på webben
Läs mer