Kretsfly
Dicycla oo (Linnaeus, 1758)

Kretsfly Dicycla oo T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dicycla.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Dicycla oo (Linnaeus, 1758). Kretsfly förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 30-35 mm. Larven lever på ek, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer