Aurorafjäril
Anthocharis cardamines (Linnaeus, 1758)

Aurorafjäril Anthocharis cardamines T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Anthocharis.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 31-50 mm. Framvingarnas översida vita. Hos hanen är yttre halvan orange med en mörk tvärribbpunkt samt en mörk spetsdel. Honan saknar det orangea men har en något större mörk tvärribbpunkt. Bakvingarnas undersidor är starkt marmorerade i grönt och svart. Aurorafjärilens hona liknar rapsfjäril men den sistnämnda har helt annorlunda bakvingeundersidor.

Biologi

Äggen läggs utspridda på växtens knoppar. Larven är grön med en ljusare undersida, puppan är kraftigt avsmalnande i båda ändar, förpuppning i form av gördelpuppa.

Habitat

Finns främst i odlingslandskapet, i trädgårdar och liknande.

Associationer

Näringsväxter: Korsblommiga växter, t. ex. Alliaria petiolata, Cardamine pratensis, Arabis glabra, Thlaspi arvense.

Beteende

Levnadssätt: Fjärilen har en generation. Flygtid: Från slutet av april till slutet av juni.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, Norge och Finland.


Mediafiler på webben
Läs mer