Större backglimsäckmal
Coleophora galbulipennella Zeller, 1838

Större backglimsäckmal Coleophora galbulipennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora galbulipennella Zeller, 1838. Större backglimsäckmal förekommer tämligen sällsynt i Bl, Sm och på Öl, Go. Vingbredd 15-17 mm. Larven lever i en rörsäck på backglim. Synonym Coleophora otitae Zeller, 1839

Mediafiler på webben
Läs mer