Svavelstyltmal
Povolnya leucapennella (Stephens, 1835)

Svavelstyltmal Povolnya leucapennella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Povolnya.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep. 9320)Povolnya leucapennella (Stephens, 1835). Svavelstyltmal.

Beskrivning

Vingbredd 11-14 mm. Huvud grågrönt. Antenner lika långa som framvingelängden. Framvingarna grågröna med varierande mörka punkter. Bakvingar brungrå. Detta gäller nominatformen men sällsynt förekommer även en ljusbrun form.

Biologi

Habitat

Finns i lövskogsmarker där det växer ek.

Associationer

Näringsväxt: Quercus.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Fjärilen kläcks i augusti och efter övervintring ses den i maj-juni. Larven är grönvit med gulbrunt huvud. I början gör den en gångmina i bladets undersida, senare bildar den en kägla som rullas i riktning mot bladskaftet. Förpuppning i en tunn, grönaktig kokong på bladets undersida.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Gästrikland. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och på Åland. Synonym Tinea sulphurella Haworth, 1828

Mediafiler på webben
Läs mer