Slagugglebomal
Tinea bothniella Svensson, 1953

Utbredning i Sverige T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Kunskapsbrist (DD) 
Tinea bothniella Svensson, 1953. (Bild saknas). Slagugglebomal.

Beskrivning

Vingbredd 10-20 mm. Huvudhår rostbruna. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingarna brunaktiga ibland med en svagt tecknad mörk fläck vid diskfältet. Hyalinfläcken mycket svagt antydd i närheten av basen. Bakvingar grå. Svår att skilja från Tinea columbariella, T. dubiella, T. svenssoni men genitalier är olika.

Biologi

Habitat

Finns såväl inomhus som utomhus i bl. a. fågelbon.

Associationer

Larvföda: Förmodligen som hos närstående arter.

Beteende

Fjärilen flyger på natten.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Mycket litet är känt men den är kläckt från spybollar av slaguggla.

Utbredning

Påträffad i Västerbotten, Norrbotten och Lule lappmark. I övriga Norden finns den i ett fynd från Norge, allmän i Finland men saknas i Danmark.

Mediafiler på webben
Läs mer