Vit borstspinnare
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758)

Vit borstspinnare Cybosia mesomella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Cybosia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cybosia mesomella (Linnaeus, 1758). Vit borstspinnare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 29-34 mm. Larven lever på lavar, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer