Barkfärgat jordfly
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766)

Barkfärgat jordfly Agrotis clavis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Agrotis clavis (Hufnagel, 1766). Barkfärgat jordfly förekommer allmänt från Sk till To. Vingbredd 34-41 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer