Fjäderbredvecklare
Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775)

Fjäderbredvecklare Philedone gerningana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Philedone.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep MC 1938)Philedone gerningana (Denis & Schiffermüller, 1775). Fjäderbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 13-18 mm. Larven i juni i sammanspunna blad och blommor av bl. a. solvända, käringtand, kämpar, blåbär, fingerört m. fl. , förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer