Lönnbladkantmal
Altenia scriptella (Hübner, 1796)

Lönnbladkantmal Altenia scriptella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Altenia scriptella (Hübner, 1796). Lönnbladkantmal förekommer sällsynt i Sm och på Öl. Vingbredd 10-15 mm. Larven lever under omvikt bladkant av lönn, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer