Kamsprötad rotfjäril
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761)

Kamsprötad rotfjäril Triodia sylvina T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Triodia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Triodia sylvina (Linnaeus, 1761). Kamsprötad rotfjäril.

Beskrivning

Vingbredd hane 26-40 mm, hona 30-50 mm. Huvudhår gulbruna till mörkt rödbruna. Antenner bruna och kamförsedda, cirka 4 mm långa. Framvingarna hos hanen rödbruna med ljus teckning, hos honan beigebruna med ljus teckning. Bakvingar brunaktiga.

Biologi

Habitat

Föredrar ängsmarker.

Associationer

Näringsväxt: Taraxacum, Echium, Pteridium, Rumex samt Plantago har uppgivits.

Beteende

Fjärilen flyger sent på eftermiddagen men kommer även till ljus.

Livscykel

Flyger juli - augusti. Honan släpper äggen flygande eller lågt sittande i vegetationen och efter kläckning kryper larven ner i jorden där den lever på rötter av diverse örter. Larven är vitaktig med ljusbrunt huvud, den har en tvåårig utveckling.

Utbredning

Förekommer från Skåne till Ångermanland. I övrigt finns den i Danmark, sydöstra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer