Skogsgräsmott
Crambus silvella (Hübner, 1813)

Skogsgräsmott Crambus silvella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Crambus silvella (Hübner, 1813). Skogsgräsmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ly. Vingbredd 20-24 mm. Larven lever från september till maj på bladen av starr, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer