Gaffeltecknat träfly
Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766)

Gaffeltecknat träfly Lithophane furcifera T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lithophane furcifera (Hufnagel, 1766). Gaffeltecknat träfly förekommer tämligen allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 42-48 mm. Larven lever främst på al och björk, förpuppning i en kokong i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer