Kilstreckad rölleksäckmal
Coleophora partitella Zeller, 1849

Kilstreckad röllekesäckmal Coleophora partitella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Coleophora partitella Zeller, 1849, hane och larvsäck. Kilstreckad röllekesäckmal förekommer sällsynt i Bl, Sö, Up och Vs. Vingbredd 16-19 mm. Larven lever i en skidsäck på rölleka.

Mediafiler på webben
Läs mer