Gråaktig lobmätare
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767)

Gråaktig lobmätare Lobophora halterata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Lobophora.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Lobophora halterata (Hufnagel, 1767). Gråaktig lobmätare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 23-26 mm. Larven lever på asp, poppel och pil, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer