Videsolvecklare
Pammene populana (Fabricius, 1787)

Videsolvecklare Pammene populana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene populana (Duponchel, 1843). Videsolvecklare förekommer tämligen sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 10-13 mm. Larven lever i maj juni i skotten av bl. a. dvärgvide, förpuppning i en kokong under bark eller på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer