Grön fältmätare
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758)

Grön fältmätare Chloroclysta miata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Chloroclysta.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Chloroclysta miata (Linnaeus, 1758). Grön fältmätare förekommer allmänt från Sk till Ly. Vingbredd 28-34 mm. Larven lever på diverse buskar och lövträd, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer