Kebnegräsminerarmal
Elachista kebneella (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977)

Kebnegräsminerarmal Elachista kebneella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Elachista kebneella (Traugott-Olsen & Nielsen, 1977). Kebnegräsminerarmal förekommer sällsynt i To, fjälltrakter. Vingbredd 8-9 mm. Larven okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer