Linariamalmätare
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Linariamalmätare Eupithecia linariata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Eupithecia linariata (Denis & Schiffermüller, 1775). Linariamalmätare förekommer tämligen allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 16-18 mm. Larven lever i blommor och frukter av gulsporre, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer