Uroxhornmal
Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842

Uroxhornmal Ochsenheimeria urella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ochsenheimeria urella Fischer von Röslerstamm, 1842. Uroxhornmal.

Beskrivning

Vingbredd 10-12 mm. Det är en tydlig skillnad i teckning mellan hane och hona. Hanens huvud och mellankropp mörkt gråbrunt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, tilltryckta i spetsen. Framvingarna melerade i gråbrunt till mörkbrunt. Bakvingar gråbruna. Hos honan är huvud och mellankropp gulaktigt. Antenner cirka hälften av framvingelängden försedda med grova fjäll från basen till två tredjedelar, i spetsen tilltryckta samt vita. Framvingarna melerade i vitt eller beigebrunt. Bakvingar gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns på ängar och fält med gräs.

Associationer

Näringsväxter: Gräsarter.

Beteende

Fjärilen flyger på dagen.

Livscykel

Flyger i juli-augusti. Larven lever i stjälken på bl. a. kamvete, losta och andra gräs, förpuppning i en vitaktig kokong mellan strån eller på marken.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Norrbotten. I övriga Norden finns den i Danmark södra Norge och Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer