Lönnfruktvecklare
Cydia inquinatana (Hübner, 1799)

Lönnfruktvecklare Cydia inquinatana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Cydia inquinatana (Hübner, 1799). Lönnfruktvecklare förekommer sällsynt från Sk till Gä. Vingbredd 12-16 mm. Larven lever i september oktober i frukten av lönn, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer