Trapetsfryleminerarmal
Elachista trapeziella Stainton, 1849

Trapetsfryleminerarmal Elachista trapeziella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Elachista trapeziella Stainton, 1849. Trapetsfryleminerarmal förekommer sällsynt från Sm till Me. Vingbredd 8-10 mm. Larven minerar i fryle.

Mediafiler på webben
Läs mer