Snövitt vattenmott
Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Snövitt vattenmott Acentria ephemerella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Acentria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10785)Acentria ephemerella (Denis & Schiffermüller, 1775). Snövitt vattenmott förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 10-17 mm. Larven lever från september till maj i en rörformad hylsa under vattenytan på diverse vattenväxter som nate, vattenpest, särv m. fl. , förpuppning i en kokong under vattenytan. Synonym Phryganea nivea Olivier, 1791

Mediafiler på webben
Läs mer