Vågbräddad lavmätare
Alcis repandata (Linnaeus, 1758)

Vågbräddad lavmätare Alcis repandata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Alcis repandata (Linnaeus, 1758), hane, hona, larv. Vågbräddad lavmätare förekommer allmänt från Sk till Nb. Vingbredd 37-45 mm. Larven lever på diverse träd och buskar, förpuppning i marken.

Mediafiler på webben
Läs mer