Grovfjällig rölleksäckmal
Coleophora millefolii Zeller, 1849

Grovfjällig rölleksäckmal Coleophora millefolii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Coleophora millefolii Zeller, 1849. Grovfjällig rölleksäckmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 11-12 mm. Larven lever i en ullig rörsäck på rölleka.

Mediafiler på webben
Läs mer