Stort ugglemott
Gesneria centuriella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Stort ugglemott Gesneria centuriella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gesneria.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10751)Gesneria centuriella (Denis & Schiffermüller, 1775). Stort ugglemott förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 23-30 mm. Larven är okänd.

Mediafiler på webben
Läs mer