Havssältingsmåstävmal
Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889)

Havssältingsmåstävmal Scrobipalpa stangei T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Scrobipalpa stangei (E. Hering, 1889), hane. Havssältingsmåstävmal förekommer tämligen sällsynt från Sk till Ån. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i stjälken av havssälting.

Mediafiler på webben
Läs mer