Rödgrått gräsrotmott
Anerastia lotella (Hübner, 1813)

Rödgrått gräsrotmott Anerastia lotella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Anerastia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10749)Anerastia lotella (Hübner, 1813). Rödgrått gräsrotmott förekommer tämligen sällsynt från Sk till Nb. Vingbredd 16-28 mm. Larven lever i maj juni i sandrör mellan rötterna på gräs, förpuppning i en kokong vid näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer