Rödfläckig blåvinge
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775)

Rödfläckig blåvinge Aricia agestis T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Aricia agestis (Denis & Schiffermüller, 1775). Rödfläckig blåvinge har länge betraktats som synonym till följande art men förekommer i Sk. Vingbredd 23-29 mm. Larven lever på näva, förpuppning på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer