Nifly
Trichoplusia ni (Hübner, 1803)

Nifly Trichoplusia ni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Trichoplusia.)
Trichoplusia ni (Hübner, 1803). Nifly togs första gången i Sverige på Öl, Arontorp 27. VII 1996, en kosmopolitisk migrant. Den har nu även påträffats i Sk, Bl, Go och Sö. Vingbredd 30-38 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en vitaktig kokong i anslutning till näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer