Almbarkvecklare
Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846)

Almbarkvecklare Cydia leguminana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Cydia leguminana (Lienig & Zeller, 1846). Almbarkvecklare förekommer sällsynt från Sk till Hs. Vingbredd 12-15 mm. Larven lever från augusti till april i murken bark av alm, bok och lönn, förpuppning i barken.

Mediafiler på webben
Läs mer