Granknoppmal
Argyresthia glabratella Zeller, 1847

Granknoppmal Argyresthia glabratella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Argyresthia glabratella Zeller, 1847. Granknoppmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-12 mm. Huvud gulaktigt. Antenner drygt hälften av framvingelängden. Framvingar glänsande gulgrå. Bakvingar grå. Går ej att åtskilja på yttre karaktärer från Argyresthia svenssoni som dock hittills enbart tycks förekomma i norra och nordvästra delen av landet.

Biologi

Habitat

Finns i miljöer där det växer gran.

Associationer

Näringsväxt: Picea abies.

Beteende

Fjärilen flyger på natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juni-juli. Larven lever minerande i ett skott vars barr faller av och vissnar, före förpuppningen gnager larven upp ett cirkelrunt hål som täcks med silke, puppan vilar i en vit kokong i granskottet.

Utbredning

Förekommer tämligen allmänt från Skåne till Torne lappmark. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer