Granbredvecklare
Dichelia histrionana (Frölich, 1828)

Granbredvecklare Dichelia histrionana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Dichelia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10531)Dichelia histrionana (Frölich, 1828). Granbredvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till Me. Vingbredd 17-22 mm. Larven lever i maj juni i sammanspunna barr av gran, förpuppning i näringsväxten.

Mediafiler på webben
Läs mer