Månlavmal
Karsholtia marianii (Rebel, 1936)

Månlavmal Karsholtia marianii T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

(Endast en art i släkte Karsholtia.)
Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Larvspinn på hasselKarsholtia marianii (Rebel, 1936). Månlavmal.

Beskrivning

Vingbredd 8-11 mm. Huvudhår gulvita. Antenner drygt tre fjärdedelar av framvingelängden. Framvingarna matt orangebruna med svart teckning. Bakvingar mörkt gråbruna.

Biologi

Habitat

Finns i lövskog med bl. a. hassel.

Associationer

Värdväxter: Lavar på bl. a. Corylus, Populus, Salix.

Beteende

Fjärilen flyger om natten.

Livscykel

Flyger i juni-augusti. Larven lever i ett spindelnätsliknande spinn på lavar.

Utbredning

Har sällsynt påträffats i Skåne, Småland samt på Öland. I övriga Norden finns den i Danmark och södra Norge men saknas i Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer