Almhöstmal
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758)

Almhöstmal Ypsolopha vittella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Ypsolopha vittella (Linnaeus, 1758). Almhöstmal.

Beskrivning

Vingbredd 16-20 mm. Huvud grått, mellankropp gråbrun. Antenner cirka hälften av framvingelängden. Framvingarna varierande från gråbrunt till mörkbrunt. I bakkanten ett svart, vågigt längsband. Bakvingar grå. Arten är varierande varför mörka former helt utan teckning kan förekomma.

Biologi

Habitat

Finns i ädellövskogar där det växer alm.

Associationer

Näringsväxt: Ulmus.

Beteende

Fjärilen flyger om natten och kommer till ljus.

Livscykel

Flyger i juli-september. Larven lever i ett glest spinn på bladen, förpuppning i en ljusbrun kokong på i barkspringor eller under ett nedfallet blad.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Gästrikland samt efter kusten upp till Norrbotten. I övriga Norden har den tagits i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer