Kareltrågspinnare
Nola karelica (Tengström, 1869)

Karelskt trågspinnarfly Nola karelica T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Nola karelica (Tengström, 1869). Karelskt trågspinnarfly förekommer sällsynt från Sö till Me och Lu. Vingbredd 21-22 mm. Larven lever på diverse örter, förpuppning i en från underlaget inblandad kokong.

Mediafiler på webben
Läs mer