Mossgrön lobmätare
Acasis viretata (Hübner, 1799)

Mossgrön lobmätare Acasis viretata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Acasis viretata (Hübner, 1799), hane. Mossgrön lobmätare förekommer sällsynt från Sk till Vb. Vingbredd 21-26 mm. Larven lever på brakved, rönn och spirea, förpuppning i en kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer