Smalvingad skärmmal
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783)

Smalvingad skärmmal Epermenia chaerophyllella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Epermenia chaerophyllella (Goeze, 1783). Smalvingad skärmmal förekommer allmänt från Sk till Pi. Vingbredd 12-13 mm. Larven lever i maj juni i bladrör av diverse flockblomstriga växter, förpuppning i en tunn kokong på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer