Lärkträdsvecklare
Zeiraphera griseana (Hübner, 1799)

Lärkträdsvecklare Zeiraphera griseana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Zeiraphera griseana (Hübner, 1799). Lärkträdsvecklare förekommer tämligen allmänt från Sk till To. Vingbredd 16-22 mm. Larven lever i maj juni i till ett rör sammanspunna barr på främst lärk men även andra barrträd, förpuppning i en kokong på marken. Synonym Sphaleroptera diniana Guenée, 1845

Mediafiler på webben
Läs mer