Blåklockepraktmal
Orophia ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775)

Blåklockepraktmal Orophia ferrugella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Orophia.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
(prep 10305)Orophia ferrugella (Denis & Schiffermüller, 1775). Blåklockepraktmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Ån. Vingbredd 13-15 mm. Larven lever i omböjd bladkant på blåklocka.

Mediafiler på webben
Läs mer