Harrispuckelmal
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813)

Harrispuckelmal Leucoptera spartifoliella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Leucoptera spartifoliella (Hübner, 1813). Harrispuckelmal förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 7-9 mm. Larven gör gångminor i stammen på harris, förpuppning i en vit kokong oftast på ett blad eller på stammen.

Mediafiler på webben
Läs mer