Brungul fältmätare
Anticlea badiata (Denis & Schiffermüller, 1775)

Brungul fältmätare Anticlea badiata T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Anticlea badiata (Denis & Schiffermüller, 1775). Brungul fältmätare förekommer lokalt allmänt från Sk till Gä. Vingbredd 27-31 mm. Larven lever på nypon och rosor, förpuppning i ett tunt spinn på marken.

Mediafiler på webben
Läs mer