Vitt ugglemott
Eudonia laetella (Zeller, 1846)

Vitt ugglemott Eudonia laetella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Nära hotad (NT) 
Eudonia laetella (Zeller, 1846). Vitt ugglemott förekommer sällsynt från Sk till Up. Vingbredd 16-20 mm. Larven lever i mars maj på mossa.

Mediafiler på webben
Läs mer