Almbladkantmal
Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839)

Almbladkantmal Carpatolechia fugitivella T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Trivialnamn

Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Carpatolechia fugitivella (Zeller, 1839). Almbladkantmal förekommer tämligen allmänt från Sk till Vb. Vingbredd 11-15 mm. Larven lever mellan sammanspunna blad av alm, förpuppning i en vit kokong i barkspringor.

Mediafiler på webben
Läs mer