Dvärgbjörksolvecklare
Pammene clanculana (Tengström, 1869)

Dvärgbjörksolvecklare Pammene clanculana T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 
Pammene clanculana (Tengström, 1869). Dvärgbjörksolvecklare förekommer sällsynt från Sm till To. Vingbredd 11-13 mm. Larven lever i juli av fröna i dvärkbjörkhängen.

Mediafiler på webben
Läs mer