Citronfjäril
Gonepteryx rhamni (Linnaeus, 1758)

Citronfjäril Gonepteryx rhamni T2 Bert Gustafsson

Texter: Bert Gustafsson CC-BY


Klassificering

(Endast en art i släkte Gonepteryx.)
Rödlistestatus i Sverige: Livskraftig (LC) 

Beskrivning

Kännetecken: Vingbredd 55-60 mm. Framvingarna gula hos hanen men grönvita hos honan. Framkanten är konvex med ett spetsigt framhörn samt ett spetsigt bakhörn på bakvingen. Båda könen har en orange tvärribbpunkt på såväl fram- som bakvinge.

Biologi

Äggen läggs utspridda på växtens knoppar. Larven är grön med en gulaktig sidolinje, förpuppning i form av gördelpuppa.

Habitat

Finns i de flesta miljöer.

Associationer

Näringsväxter: Främst brakved men även getapel förekommer Frangula alnus, Rhamnus cathartica.

Beteende

Levnadssätt: Fjärilen övervintrar som fullbildad och har en generation om året. Flygtid: Efter övervintringen från april till maj då även parningen sker. Puppan kläcks i juli-augusti och fjärilen går då direkt till övervintring.

Utbredning

Förekommer allmänt från Skåne till Pite lappmark. I övriga Norden finns den i Danmark, södra Norge och södra Finland.

Mediafiler på webben
Läs mer